Kezdőlap

Cholnoky Imre ifjabb,

kir. közjegyző, előbbinek és tótváradi Kornis Constancziának fia, szül. 1851-ben Bölcskén Tolnamegyében; középiskolai tanulmányait Kalocsán kezdte, folytatta Pesten, Gyönkön és a jogot a pápai lyceumban végezte; 1873-ban ügyvédi oklevelet nyert és Duna-Földváron ügyvédi gyakorlatot kezdett. Mint egyéves önkéntes szolgált a 8. huszár-ezrednél és a boszniai hadjáratban az ezred ujonczait Tuzlába vezette. 1886-ban Budapestre költözött, honnét Marczaliba (Somogym.) kir. közjegyzővé neveztetett ki.

A Tolnamegyei Közlönyben (1883) Párisi leveleket közölt és ugyanott (1880) Fatum cz. humorisztikus költeménye jelent meg.

Munkái:

1. A magyar anyagi magánjog kézikönyve. Bpest, 1886.

2. A hagyatéki eljárás gyakorlati tervezete. Kaposvár, 1890.

Kéziratban: Papi javadalmak és a felekezeti ügy; Az urbériség Magyarországon.

M. Könyvészet 1886.

Horváth Ignácz Könyvészete 1890. és önéletrajzi adatok.