Kezdőlap

Chorényi József, idősb,

nyitrai kanonok, szül. 1818-ban Nyitrán; fölszenteltetett 1840-ben; előbb viszolyai, majd bolessói plébános, alesperes és czímz. prépost, 1880 óta nyitrai kanonok.

Mint a pesti növendékpapság magyar gyakorló-iskolájának tagja Vurum József nyitrai püspök életrajzát írta, mely a Munkálatokban (1840) jelent meg.

M. Sion 1890. 294.