Kezdőlap

Chorin Zsigmond,

hirlapíró, szül. 1829-ben; a technikai pályára készült és Bécsben végezte tanulmányait. A szabadságharczban mint honvédhadnagy szolgált Guyon táborában; Nagyszombat ostrománál azonban elfogták és besorozták az osztrák hadseregbe, de csakhamar kiszabadult és Pesten az irodalomnak élt. Meghalt 1879. márcz. 25. Budapesten.

Tárczaczikkeket, regényeket írt a német lapokba; három regénye: Pest bei Nacht, Der letzte Honvéd (magyar fordításban is) és Geheimnissvolle Naturen az Ungar. Fremdenblattban (1864-68) jelent meg.

Munkája: An die Kremnitzer Wahlbürger, Budapest, 1879.

Kiadta és szerkesztette Budapesten a Magyar Vidékiek Lapját 1862. nov. 23-tól 1863. szept. 13-ig (magyar és német szöveggel); alapította és szerkesztette az Ungarisches Fremdenblattot 1863-tól 1879-ig és 1873-tól haláláig; a Magyar Híradó cz. kőnyomatú értesítőt; ez első ilynemű lap volt minálunk, mely kizárólag a hirlapszerkesztőségek számára szolgált fővárosi, rendőri, egyleti s gyűlési hirekkel.

Hon 1879. 74. sz.

Ellenőr 1879. 153. sz.

Vasárnapi Ujság 1879. 13. sz.

Pester Lloyd 1879. 85. sz. és gyászjelentés.