Kezdőlap

Chotek Rudolf (chotkovai és vagnini gróf),

cs. és kir. kamarás, a magyar főrendiház tagja, Ch. Hermann gróf cs. és kir. ezredes és Brunswick Henriette grófnő fia, szül. 1822. febr. 12. Mint magyarországi (pozsony- és bácsmegyei) nagybirtokos régebben részt vett a főrendiház üléseiben, azonfelül mint Czerevics (a Rudolf trónörökös vadászatairól ismert birtok) ura, virilis tagja a horvát tartománygyűlésnek, a melynek tárgyalásain csak Rauch alatt volt egyszer jelen. A mezőgazdaság kérdései iránt tanusít érdeklődést. 1861-ben nyerte a kamarási méltóságot.

Vadászati czikkeket irt a Vadász- és Versenylapba u. m. Vadászat az alföldi havasokon (1858.), Fókavadászat (1861.) és Vadkanles fáczányosban.

Sturm, Uj Országgyűlési Almanach 74.

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv 65.