Kezdőlap

Chovancsák István,

főreáliskolai tanár, szül. 1856-ban Zubereczen Árvamegyében; 1882. szept. 7. óta a magyar és franczia nyelv rendes tanára a budapesti VIII. kerületi főreáliskolában.

Munkája: A subjectiv elem Molière drámáiban. Vácz. 1881. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1882.)

Wutz Névkönyve.

Budapesti VIII. ker. Főreáliskola Tudósítványa 1883-90.