Kezdőlap

Chragligh József,

jezsuita hitszónok, illyr származású; 1696-ban vették föl a rendbe Fiuméban, azután Pécsen, Pozsegán s még több helyt működött mint illyr hitszónok. 1733. márcz. 28. meghalt Triesztben.

Munkája: Vindiciae illibati conceptus Mariani. Tyrnaviae, 1706.

Stoeger. Scriptores.

De Backer VI. 88.