Kezdőlap

Chrástek Mihály,

r. kath. plébános, szül. 1825. máj. 29. Vágujhelyen; a beszterczebányai püspökmegyei papság közé lépett; 1851-ben misés pappá szenteltetett; később bars-szentkereszti esperes-plébános és iskolai felügyelő lett. A reutlingeni német pomologus-társaság tagja.

Munkája: Nákresy z umučenia pana naseho Ježika Krista v šiestich pôstných Káznach. Szakolcza, 1885. (Bőjti egyházi beszédei.)

Szerkesztette a Cyrill a Method cz. tót egyházi lapot három évig; mint a Matica titkára az egylet évkönyveit is szerkesztette és kiadta a tót népdalok gyűjteményét.

Slovnik Naučný III. 1146.

Schematismus Historicus Neosoliensis 1876.

Horváth Ignácz Könyvészete 1885.

M. Sion 1889. 71. l.

Vlček, Dejiny Lit. Slov. 179.