Kezdőlap

Chrastina Illés,

ág. ev. gymnasiumi igazgató, Ch. Dániel könyvnyomtató fia, szül. 1731-ben Puchón Trencsénmegyében; tanult Modorban és Trencsénben, azután a magyar nyelv megtanulása végett Győrbe küldték szülei; 1749-ben a győri gymnasiumot elhagyván, Sopronba ment és ott hat évig tanult; ezután a Szirmay, Kubinyi s Radvánszky családoknál nevelő volt; innét 1763-ban külföldi egyetemekre ment és a jenai, majd az altorfi egyetem hallgatója volt. 1766. decz. az eperjesi, 1772-ben a lőcsei iskola rectora lett. Meghalt 1787-ben.

Latin verseket irt.

Haan, Jena Hungarica 73.

Mokos, Magyar Tanulók a Jenai Egyetemen 64.

Slovenské Pohlady 1888. 4. sz.