Kezdőlap

Christiani Ábrahám,

ág. ev. lelkész, 1580-ban rector volt Szepes-Szombatiban, azután prédikátor lett Keresztfaluban és 1610-ben hívták meg Bártfára lelkésznek. Meghalt 1619-ben pestisben.

Munkái:

1. Theses apologeticae de coelo, ascensione Christi in coelos, et dextera Dei; oppositae calumniis cuiusdam effrontis sacramentarii, Petri praetorii pastoris Roxensis, Bártfa, 1599. (Az előszóban le van irva a viszály eredete.)

2. Syntagma... de duabus in Christo naturis. U. ott, 1609.

Klein, Nachrichten I. 28.

Figyelő XVII. 381.

Uj M. Athenás 538.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 80. 91.