Kezdőlap

Chvála Chérub Ferencz,

minorita-rendi szerzetes és igazgató-tanár, szül. 1810-ben Haszprunkán (Szent-István) Pozsonymegyében; 1829. okt. 24. lépett a rendbe s 1834. szept. 21. áldozó-pappá szenteltetett; 1836-ban gymnasiumi tanár lett Aradon, 1842-ben Miskolczon; 1855-ben gymnasiumi igazgató ugyanott 1886-ig, midőn a gymnasiumot atvette a kormány. 1867-ben egyúttal tartományi titkár és kormánysegéd; 1878-ban örökös kormánytanácsos; 1880. ápr. 29-től a rendfőnök biztosa. Meghalt 1889. aug. 1. Miskolczon.

Értekezése: Adatok a miskolczi r. kath. gymnasium történetéhez (a gymnasium Értesítőjében 1877. és 1879-ben.)

Szerkesztette mint igazgató a gymnasium Értesítőjét 1856-tól 1886-ig.

Felsmann Névkönyve.

Minorita-Rend Névtára 1883. és gyászjelentés.