Kezdőlap

Chyle Ferencz,

cs. és kir. kezelő százados, szül. 1847. jún. 3. Brüxben, Csehországban, hol atyja városi tanácsos volt; járt a königgrätzi gymnasiumba, azután a Wiesner Ferencz-féle kereskedelmi iskolát végezte Temesvárt. A hadi életért lelkesedve 1865-ben mint önkéntes a cs. és kir. hadseregbe lépett és a 29. sz. magyar gyalogezred soraiban 1866-ban Custozzánál harczolt. Jelenleg ténylegesen mint számtiszt századosi ranggal a 101. számú magyar gyalogezredben szolgál Békés-Csabán.

Ifjú korában költeményeket irt német, cseh és franczia nyelven; később a próza felé fordult és nyelvi tanulmányokat tett, különösen a franczia nyelvre adta magát, melynek irodalmában egészen otthonos. Az európai hirlapügy terén igen járatos. 1887 óta a budapesti hirlapok számára hadászati, bölcseleti, szépirodalmi, ismertető czikkeket és könyvbirálatokat ir. Az Armee- und Marine-Zeitung munkatársa s a Békésmegyei Közlöny tárczairója. Magyar czikkei közül nevezetesebbek: Madame Adam (Juliette Lambert), A tárcza, Férfias nők, A nemesség, Munka és gyönyör, Páris mint a publicista világ szinpadja; német czikkei közül: Grundriss einer ganz neuen französischen Schulgrammatik (1886.), Der franzözische Sprachunterricht in unseren Militär-Bildungsanstalten, Ueber russich-französische Offiziers-Sprachcurse, Die Abgründe der modernen Kultur (1888.), Der Embrio der deutschen Reichseinheit (1887.), Der historische Werth der Zeitungen, Ueber die Nothwendigkeit und Möglichkeit einer Weltsprache, Persien unter Nassr-Eddin Schah (1889.), Zur Lösung der Unterofficiers-Ersatzfrage (1890.), Ueber das Duell, Die Geheimnisse der weiblichen Coquetterie (1891.) sat. Munkáiban a modern realismus tendentiája erősen érvényesül.

Munkája: Páris, a franczia nyelv és sajtó culturális jelentősége. B.-Csaba, 1889. (Németűl u. ott, 1890. Ism. Revue de Paris austro-hongroise 1891.)

Önéletrajzi adatok.