Kezdőlap

Ciani Lénárt,

hittudor, apát-kanonok és szent-széki ülnök; 1784-1827-ig váczi kanonok volt; az utóbbi években Trientben lakott és ott halt meg 1827. nov. 29. élete 78. évében. A köznép Csányinak hívta.

Munkái:

1. Oratio havita in aedibus seminarii prid. non. novembris an. Chr. 1806. Vacii.

2. In exequiis Franc. Xav. Fuchs primi archiepiscopi Agriensis... Oratio quam VIII. kal. sept. an. Chr. 1807. in Agriensi metrop. templo habuit. U. ott.