Kezdőlap

Cichindeal (Cikindeal) Demeter,

tanítóképző-intézeti tanár, szül. a XVIII. század utolsó negyedében Kis-Becskereken Temesmegyében; néptanító volt előbb Beregszón Temesvár mellett, azután Belinczen, honnan szülőhelyére ment és mint felszentelt pap működött; 1812-ben felállíttatá Aradon a ma is létező rumén tanító-képzőt négy rumén tanárok egyike C. volt. 1818-ban Temesvárott a legnagyobb nyomorban halt meg.

Munkái:

1. Svaturile intielegerei cei sanetose... 1802. (A józan ész tanácsai.)

2. Epitomulu... 1808. (Erkölcsi elbeszélések gyűjteménye.)

3. Cartic'a asupra infiintiárii scóleloru pedagogice din Aradulu vechiu... 1814. (Az aradi tanítóképző intézetről.)

4. Fabule. Buda. 1814. (Meséi. E munkája szerzett neki hirnevet a rumén irodalomban.)

Lakatos Otto. Arad Története. III. 20.

Familia 1866. 1. sz. arczk.

Petrik Bibliogr.