Kezdőlap

Ciora János,

gör. kel. rumén lelkész, szül. 1851. márcz. 2. Illyén Biharmegyében; a gymnasiumot Nagy-Szalontán végezte, honnét 1868-ban az aradi papnevelőbe lépett be. Theologiai tanulmányainak befejezése után a politikai pályán működött 1873-ig, mely év nov. 25. Mikalaka (Aradm.) község választotta meg tanítójának. 1874-ben ugyanezen községben diaconussá, 1877-ben lelkészszé szenteltetett föl és most is ott működik.

Irodalmi működését a Minte si Imina (Tanítók egyletének közlönye) szerkesztésével kezdette; e lapot fennállásától megszüntéig (1877. jun. 3. – 1878. jun. 2.) vezette és az egyház és tanügy köréből sok czikket írt bele.

Lakatos Otto, Arad Története III. 46.