Kezdőlap

Clair Vilmos Emil,

jogtudor, hirlapiró, szül. 1858. máj. 21. Budapesten franczia nemes családból; gymnasiumi tanulmányait a fővárosban és Nagyváradon, a jogot a budapesti egyetemen végezte. 1875-1880-ig a magyar képviselőház tisztviselője volt. Jelenleg a fővárosban hirlapiró.

Első hirlapi czikke a Magyar Lapokban (1879) jelent meg. 1879-82-ig a Budapestnek, 1882-től a Függetlenségnek volt belső dolgozótársa; 1883-ban mint főmunkatárs a Kisiparos cz. hetilapnál működött. Szépirodalmi dolgozatai e lapokban, továbbá folyóiratokban és vidéki hirlapokban jelentek meg; kritikái a Budapest és Függetlenségben (cv.) jegy alatt. Álnevei és jegyei: Roland lovag, Spitzbub, Guillaume, (ev.), rs. (C. V.) a Magyar Lapok, Budapest, Függetlenség, Önképző, Váczi Közlöny, Társalgó, Szikra, Kisipar cz. lapokban.

Munkája: Az ipar az őskorban. Bpest, 1879.

Szerkesztette a Szikra cz. élczlapot 1880-ban; a Társalgó cz. szépirodalmi s kritikai hetilapot 1884-ben (dr. Bayer Ferenczczel együtt Budapest-Székesfehérvárott); a Keresztény Magyarországot 1887. ápril 3-tól 1890. végeig és ennek folytatását a Magyarországot szerkeszti 1891. jan. óta; a Kovács-Ipar cz. szaklapot 1888. jan. 8-tól ápr. 22-ig Budapesten.