Kezdőlap

Clark Ádám,

angol mérnök és építőmester, a budapesti lánczhid és alagút végrehajtó intézője. Meghalt 1866. jun. 23. Budán 55. évében. Arczképét 1849-ben Barabás rajzolta kőre és Walzel B. A. F. nyomtatta Pesten.

Munkája: Einige Worte über den Bau der Ofner-Pesther Kettenbrücke. Pest, 1843.

Vasárnapi Ujság 1856. 17. sz. arczk.

Ország Tükre 1862. 17. sz. arczk.

Magyarország és a Nagyvilág 1866. 27. sz. arczk.

Szinnyei Könyvészete.

P. Napló 1878. 280. sz. és gyászjelentés.