Kezdőlap

Classens Ágoston, (a Sto Spiritu),

kegyesrendi tanár, szül. 1712. jan. 29. Galgóczon Nyitramegyében; 1730. nov. 5. Privigyén a piarista-rendbe lépett, tanította a grammatikát, később a rhetorikát és poetikát nyolcz évig; azután Privigyén a szerzet növendkeit a hittanban oktatta. Meghalt Privigyén 1849. okt. 29.

Munkája: Eucharisticon nomini Michaelis Caroli ab Althan, Vaciensium praesulis sacrum. Budae, 1745.

Hátrahagyott két kézirati munkáját (eklogák és elegiák) sajtó alá rendezve a privigyei rendház őrzi.

Horányi kiemeli a latin verselésben való ügyességét. Beszélt magyarúl, németűl és tótúl.

Nevét Klassencznek is irják.

Horányi, Memoria I. 409. és Scriptores Piarum Scholarum I. 383. és Csaplár Benedek szives közlése.