Kezdőlap

Clausenburger Dávid,

jogtudor és polgármesteri titkár, medgyesi származású; jogi tanulmányokra adta magát és 1689-ben a vittenbergai, leideni, lipcsei s bécsi egyetemet látogatta; utóbbi helyen 1690-ben nyilvánosan vitatkozott. Ezután beutazta Német-, Franczia- és Olaszországot. Hazájába visszatérvén, Medgyesen titkári hivatalt viselt, melyet nem sok idő mulva makacssága és rossz természete miatt elveszített. Később Zabanius nagy-szebeni polgármester vette szolgálatába mint titkárt; de itt se maradhatott sokáig, mert Hermann superintendens nejével bűnös viszonyt folytatott, sőt azzal a férj halála esetére házassági szerződést is kötött; e miatt pörbe fogták, halálra itélték és 1696. decz. 18. lefejezték.

Munkája: Disputatio juridica inauguralis. De subditis temporaneis. Viennae, 1690.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 134.

Horányi, Nova Memoria.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. (Bővebben emlékezik meg kalandos életéről.)