Kezdőlap

Clemens András,

ág. ev. lelkész, C. János aranyműves fia, szül. 1742. febr. 26. Segesvárt; 1760-ban a brassói gymnasiumban tanult és 1769-ben a tübingai egyetemet látogatta. Hazájába visszatérvén, 1781-ben Brassóban a német osztály tanítója lett; 1789-ben városi prédikátornak választották; innét 1795. jún. 21. Botfaluba ment lelkésznek, hol 1815. nov. 18. meghalt.

Munkái:

1. Walachische Sprachlehre für Deutsche. Ofen, 1821. (2. jav. kiadás, Nagy-Szeben, 1836.)

2. Kleines rvalachisch-deutsch und deutsch-rvalachisches Wörterbuch. Ofen, 1823. (2. jav. kiadás, N.-Szeben, 1837.) Mind a két munkát veje Aescht György brassói lelkész adta ki.

Kéziratban: Rumén-német-magyar-latin nagy szótára.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I.

Petrik Bibliographiája.