Kezdőlap

Clementis Zakariás,

ág. ev. tanító, C. Boldizsár lelkész fia, kis-szebeni, szepesmegyei származású. Héthárson Sárosmegyében volt tanító.

Munkája: Sacri regni apostolici Hungariae, gloriosissimorum ducum et regum gloriosissima memoria superstes. Caesareofori, 1706. (Nadányi és Pilarik munkáiból.)

A m. n. múzeum kézirattárában van 50 latin epigrammája, melyeket az eperjesi collegium dicsőítésére irt. Klein Sámuel birtokában volt 22 latin költeménye, melyeknek czímeit is fölemlíti.

Fabó Monumenta IV. (Klein).

Szabó K., Régi M. Könyvtár II. 611.