Kezdőlap

Clintocu János,

görög kath. lelkész, szül. 1849-ben Mocsáron Biharmegyében; papi pályára készült és 1876. jul. 18. a belényesi gymnasiumhoz a rumén-magyar nyelv és természetrajz tanárává neveztetett ki. 1887-ben elhagyta a tanári pályát és azóta mint lelkész működik.

Munkája: Oda dedicata domnu Theodoru Kőváry cu ocasiunea denumirei 's ale de prepositu. Belényes, 1881. (Óda Kőváry Tódor tiszteletére.)

Irt egy rumén acrosticont Pável püspöknek belényesi körútja alkalmával.

Márki Sándor, Bihari Román Irók 105. 106. 114. 141.

Értesítvény a belényesi gör. kath. főgymnasiumról 1877-88.

M. Könyv-Szemle 1881. XCIII. l.