Kezdőlap

Clos Péter,

ág. ev. lelkész, szül. 1703. jún. 29. Brassóban; tanult szülővárosában és 1723-tól Halléban. 1725. okt.-től 1727. márcziusig nevelő volt; 1728. decz. visszatért Brassóba, hol 1732. januártól az algymnasiumban tanított és 1739-ben a Karinthiából Brassóba kivándorlottak lelkésze lett. 1743-ban a városi templom lelkésze volt; 1741-ben szász-magyarósi, 1753-ban botfalui, majd rozsnyói s 1754. aug. 4. brassói lelkésznek választották. A bárczasági káptalanban a dékáni hivatalt 1769. ápr. 25-től viselte. Meghalt 1771. jan. 6.

Munkája: Geistreiches Kronstädtisches Gesangbuch. Kronstadt, 1751. (Kiadásai: 1759, 1768. és 1777.)

Kéziratban: Assertio brevis jurium inspectoratus Coronensis (1765-ben készült.) Petri Clos wahrhatfige Beschreibung seines bis ins Jahr 1771 fortdauernden sehr bedenklichen Lebenslaufes.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I.

Gross, Kronstädter Drucke 131.