Kezdőlap

Closius István,

orvostudor és városi tanácsos, szül. 1717. szept. 27. Brassóban; 1736-tól Jenában tanult, 1740-ben orvostudor lett Halléban; visszatérvén szülővárosába, ott mint gyakorló orvos működött és 1762. jan. 21. a város szónoka lett; 1769. jan. 19. tanácsossá választották. 1765-70-ig a város főorvosa volt; 1770-ben Zemplénvármegye hívta meg, hol a fenyegető pestist csirájában elfojtotta s azután visszatért hazájába. Meghalt 1781. ápr. 14.

Munkája: Dissertatio inaug. medica de juvenum dispositione ad morbos pulmonum 1740. m. octob. Halae Magdeb.

Weszprémi, Succinta Med. Biogr. IV. 164.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I.

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 50.