Kezdőlap

Coburg Fülöp, (Cariudo, Kariudo), szász-coburg-góthai herczeg,

m. kir. honvéd-tábornok, Ágost tábornok és Mária Clementina (Fülöp Lajos franczia király leányának) fia s Ferdinánd bolgár fejedelem testvérbátyja, szül. 1844. márcz. 28. Párisban; gyermekéveit Coburgban tölté, hol a katonasághoz mint zászlótartó kineveztetett. Nagyatyja Ferdinánd herczeg halála után a család Bécsbe költözött, nyáron azonban rendszerint magyarországi birtokain tartózkodott. Miután tanulmányait Bonnban befejezte, az osztrák hadseregbe állott és mint vértestiszt Győrött, Siófokon és Székesfehérvárott szolgált. 1866-ban résztvett a königgrätzi csatában. 1868-ban fivérével Ágost Lajos herczeggel Braziliába utazott, ugyanekkor bejárta Kaliforniát, az Egyesült-Államokat és Kanadát. Utazásából sógorának, József főherczegnek, számos Európában ismeretlen növényt hozott, melyek jelenelg az alcsuti üvegházban vannak. Amerikából visszatérvén, kisebb utazásokat tett Európa continensén és Izlandban. 1872-ben a két herczegi testvér a föld körüli uj utazásra indult. A vértesektől saját kérelmére a honvédhuszárokhoz helyeztetett át őrnagyi ranggal; egészen nálunk telepedett meg s különösen érdeklődött a magyar földrajzi társaság iránt, mely díszelnökévé választotta. 1875-ben nőül vette Luiza belga királykisasszonyt. 1881-ben aranygyapjas vitéz lett, egyszersmind jogot nyert a fenség czím használatára. Pestmegye második virilistája és egyike hazánk legnagyobb vasbánya-birtokosainak. A hadseregben jelenleg tábornok. Utazási élményeit irta le s adta ki, de ezenkivül mint szenvedélyes numismatikus is fejtett ki irodalmi tevékenységet.

Munkája: Vadászatok négy világrészben. Bpest, 1881. (Sport-Könyvtár, szerk. Sárkány János Ferencz. IV. Cariudo álnévvel, mely japán nyelven vadászt jelent. Eredetije Bécsben jelent meg németűl 1876-ban Kariudo névvel. 2. bőv. kiadásban 1887-ben saját neve alatt, 1886-ban francziául is megjelent.)

M. Könyv-Szemle 1881. LXXI. l.

Sturm, Uj Országgyülési Almanach 61.

Honvédség Névkönyve 1888. 68.