Kezdőlap

Coda Sándor,

orvostudor, Temesvármegye főorvosa, a Ferencz-József-rend lovagja. Meghalt 1875. decz. 27. Temesvárt 60. évében.

Munkája: Dissertatio inaug. de graviditate ejusque diaetetica. Vindobonae, 1841.

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.