Kezdőlap

Coelius Gergely,

paulinus szerzetes, a Bánffy-családból származott és a verőczei főispán fia volt; élt a XV. század végén és a XVI. század elején. Hazájában végezte tanulmányait, mire Rómába ment, hol mint a Monte Coelius hegyen szent-Istvánról nevezett monostor előljárója 1545-ben meghalt.

Munkái:

1. Collectanea in Sacram Apocalypsin D. Joannis apostoli et evagelistae dilecti a domino Jesu Christo. Roma, 1500. (További kiadásai: U. ott, 1510. Páris, 1541. Velencze, 1547. és 1571. és Nagyszombat, 1672. és 1682.)

2. Commentaria in Cantica Canticorum Salamonis. Viennae, 1681.

3. Explanatio regulae S. patris Augustini. (Ezen munkáját, mely többször kiadatott, Horányi említi.)

Horányi, Memoria I. 40.

Katona, Historia Critica XXIII. 870.

Catalogus Bibl. Hung. Fr. C. Széchenyi Suppl. I. 111.

Toldy, M. Nemz. Irodalom Tört. 1862. II. 46.

Egyetemes M. Encyclopaedia VII. 3. (Fraknói V.)

Frankl, Hazai és Külföldi Iskolázás 347.

M. Könyv-Szemle I. 1876. 26.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 411.