Kezdőlap

Cohné (Coné, Oman Izrael) József,

bölcselettudor, izraelita hittanár Aradon; volt fogarasmegyei főrabbi és congressusi képviselő, szül. 1834. jan. 12. Szent-Péter-Úr községben Zalamegyében.

Munkái:

1. Philosophia geneseos. Prága, 1862.

2. A csodapálcza. Hitszónoklat. Bécs, 1864. (Zsidó nyelven.)

3. Az emberi jog, vagy a zsidó és a pénz. Hitszónoklat. Nagy-Szeben, 1868.

4. Egység és elválás. Fogaras, 1869.

5. A hármas alap. Bpest, 1874.

6. Gedächtnissrede zur Erinnerungsfeier für den Stifter des israelitischen Waisenhauses Ignatz Deutsch am 4. Mai. Arad, 1879. (A beszédet mint az intézet igazgatója tartotta.)

7. Hittan, héber olvasás és imafordítás a népiskola alsóbb osztályai számára. Bpest, 1880.

A budapesti Ungarischer Israelit cz. hirlapba czikkeket és Juden der Revolution cz. novellát irt.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

M. Könyv-Szemle 1879.

M. Könyvészet 1880.

Lakatos Otto, Arad Története. Arad, 1881. III. 46.