Kezdőlap

Comnenovich Gergely,

orvostudor, szemorvos, pakráczi, pozsegamegyei származású.

Munkája: Facies opthalmo catarrhi epidemico-contagiosi seu ophtalmo-blennorrhoeae Aegypti. Budae, 1889.

Rupp, Beszéd.

Szinnyei Könyvészete.