Kezdőlap

Connert György,

orvostudor, szül. 1798. okt. 14. Beszterczén Erdélyben; tanult szülővárosában, azután a bécsi egyetemen, hol 1827-ben orvostudorrá avatták. Hazájába visszatérvén, Besztercze város főorvosa lett és ott halt meg 1850. ápr. 17.

Munkája: Dissertatio inaug. medica de cantharidum usu externo. Vindobonae, 1827.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I.

Szinnyei Könyvészete.