Kezdőlap

Conrad András,

orvotudor, Sopron város főorvosa, szül. 1724. decz. 15. Győrben; tanult szülővárosában az ág. ev. gymnasiumban, Trencsénben és a pozsonyi lyceumban; innét 1743-ban a hallei egyetemre, 1744-ben pedig Göttingába, hol 1748-ban orvostudor lett. Visszatérvén hazájába, 1750-ben Sopron város főorvosává választatott. 1751. nov. 30. az Academia naturae curiosorum természetvizsgáló-társaság tagja lett III. Diodorus névvel. Meghalt 1780. jan. 18.

Munkái:

1. Dissertatio inaug. medica de depositionibus criticis. Göttingae, 1748.

2. Kurzer Unterricht von den Wirkungen und nützlichem Gebrauche des Wolfser Baades bei der königl. Freistadt Oedenburg, 1772. (Névtelenűl.)

Több orvos-természettani értekezése jelent meg az említett társulat kiadványaiban.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 52.

Horányi, Nova Memoria.

Catalogus Bibl. Fr. C. Széchenyi I. 220.

Szinnyei Könyvészete.