Kezdőlap

Conrad János Simon,

gymnasiumi igazgató-tanár, szül. 1772. decz. 26. Nagyszebenben; 1794-től tanult Jenában és Lipcsében; 1805-1807-ig rector volt a nagyszebeni gymnasiumnál; 1807. nov. 5. ág. ev. lelkész lett Feleken, hol 1810. máj. 12. meghalt.

Értekezése: Ueber die Verwandtschaft der Siebenbürgisch-Sächsischen Sprache mit der Englischen. (Siebenb. Prov. Blätter II. 14-20.)

Munkája: De animae cognitione generali dissertatio. Cibinii, 1801.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 230.