Kezdőlap

Conrad József,

orvostudor, Sopron város főorvosa, C. András főorvos fia, szül. 1756-ban Sopronban; tanulmányait szülőföldén végezve, az orvosi tudományokat Bécsben hallgatta, hol 1779-ben tudor lett; azután Sopronban főorvosnak választották. Az Academia naturae curiosorum természetvizsgálótársaság 1781. máj. 20. IV. Diodorus névvel tagjai közé választotta. Meghalt 1788. jun. 20. Sopronban.

Természetrajzi s gazdasági czikkeket irt az Ung. Magazin I. és II. kötetébe és a Göttingische Gelehrte Anzeigen cz. folyóirat I. kötetébe. (Ueber Verbindung und Zusammenhang der systematischen und historischen Studien der Naturgeschichte; Bemerkungen über die Entomologie überhaupt, nebst Beyträgen zur Kenntniss der um Oedenburg befindlichen Insekten.)

Munkája: Philosophia historiae naturalis specimen inauguralis. Viennae, 1779.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 56.

Horányi, Nova Memoria.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 220.

Szinnyei Könyvészete.

Mokos, Magyarországi Tanulók a jenai egyetemen. 82.