Kezdőlap

Constantin Mihály,

orvotudor, tolcsvai, zemplénmegyei származású.

Munkája: Értekezés a holttestek balzsamozásáról. Pest, 1834. (Latin czimmel is.)

Rupp Beszéd.

Szinnyei Könyvészete.