Kezdőlap

Corneli János,

jezsuita tanár, szakolczai nyitramegyei származású. Nagyszombatban hallgatta a bölcseletet. 1702-ben a humaniórakat tanította, 1725-ben a polemikát adta elő Nagyszombatban. Meghalt 1730-ban.

Munkái:

1. Fragmenta historiae Hungariae ab anno 1663 usque ad an. 1678. deductae. Cassoviae, 1680.

2. Panegyrici praelatorum et magnatum Hungariae, qui aeculo XVII. pro fide Dei regis laureata morte vitam terminarunt. Tyrnaviae, 1708.

3. Decennium Georgii Széchenyi. U. ott, 1721.

Fejér, Historia Academiae 28.

Stoeger, Scriptores 47.

A nagyszombati bölcseleti karnak jegyzőkönyve. (Kézirat a budapesti egyetemen.)