Kezdőlap

Cornides Péter,

orvostudor, korponai zólyommegyei származású.

Munkája: Orvostudori értekezés a keleti dögvész történettani vázlatáról. Pest, 1839.

Toldy Bibliographiája (Tud. Tár 1840. XII. 488. hibásan Coraides névvel.)

Rupp, Beszéd 161.

Szinnyei Könyvészete.