Kezdőlap

Coroni Frigyes,

teszéri hontmegyei származású; középiskoláit Körmöczbányán és Szakolczán, a bölcseletet Pozsonyban végezte; 1767-ben a jenai egyetemre ment; hazájába visszatérve, előbb Nagy-Kürtösön tanított; 1772-ben ág. ev. lelkész lett Ratkón Gömörmegyében; később a gömöri kerület seniora volt.

Munkái:

1. Radostné kázanj které po obdržané, od... Jozefa druheho po sedm desat roku, swobode w přitomnosti mnoheho w skzách plesagjeyho Zastupu dne IX. Jun. 1783. Pozsony, 1784. (II. József császár születésnapjára mondott beszéd.)

2. Diatribe de regimine eccl. evangelicae. Schemnitzii, 1791.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 230.

Slovenské Pohlady 1887. 8. sz.

Petrik Bibliogr.

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 67.