Kezdőlap

Coryli Sámuel, máskép Nitschmann,

bölcselettudor, ág. ev. lelkész és koszorúzott császári költő, jeszeni, turóczmegyei származású; 1692-ig Heinzel házánál Beszterczebányán nevelősködött; ekkor a jenai egyetemre ment, hol több évig tartózkodott. A schwarzburgi herczeg informátora volt és 1707-ben jecheni (Sondershausen mellett) ág. ev. lelkész lett.

Munkái:

1. Delineatio Florentissimae inter Montanas Hungariae Civitatis Neosoliensis... Leutschoviae, 1692. (Versek.)

2. Disputatio historico exegetica de Regina ex Austro, oder Nachricht von der Königin aus Arabien, deren Reich, Herkommen, Verrichtung zu Jerusalem, und was daraus erfolget. Jenae. 1693. 1714. és 1739.

3. Nucleus librorum symbolicorum evang.-lutheranorum... Jenae, 1696.

4. Colossus anagrammaticus, quem ex immortalibus nominibus doctorum virorum in jenensi academia docentium erigere voluit. Jenae, 1696.

5. Dissertatio theologica de impossibilitate reditus in gratiam Dei semel amissam ex Hebr. VI. 4-6. U. ott, 1697.

6. Disputatio physica de corylo Jobi ex Gen. c. 30. v. 37-39. U. ott, 1698.

7. Guil. Baieri Compendii Theologiae positivae Synopsis. Francofurti et Lipsiae, 1701.

Czwittinger, Specimen 110.

Horányi Memoria és Nova Memoria.

Katona, Historia Critica XXXVII. 694.

Catalogus Bibl. Fr. C. Széchenyi I. 232.

Haan, Jena Hungarica 36.

M. Tud. Értekező 1862. I. 344.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 465.

Mokos, Magyarországi Tanulók a jénai Egyetemen. 31.