Kezdőlap

Cosmini Jakab,

orvostudor, fiumei származású.

Munkája: Theses inaug. medico-practicae. Viennae, 1780.

Szinnyei Könyvészete.