Kezdőlap

Craloviz János Ernő,

jogtudor, pozsonyi származású;

Tübingában tanult és ott adta ki következő tételeit: Positiones politicae de foederibus. Tubingae, 1677.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 233.