Kezdőlap

Cramer (Crammer) Gáspár,

jogtudós, Lőcse egyik legelőkelőbb patricius családjának tagja, 1616-18-ban városi tanácsos, 1619-20. 1630-31. és 1636-37-ben város birája, a közbeeső években és 1634-től 1644-ben történt halálaig folytonosan tanácsos és a törvényszék elnöke volt Lőcsén; egy ideig az ottani gymnasiumot is igazgatta.

Kézirati munkái, melyeket Schwarz után Horányi is említ, még nem kerültek elő. Hain Gáspár őt krónikája czímlapján mint szepes-lőcsei naplóirót is említi.

Horányi, Memoria.

Szepesm. Tört. Társ. Évk. I. 1885. 38. 39. (Babura László.)

Szabó K., Régi M. Könyvtár II. 112.