Kezdőlap

Creniceanu György,

orvostudor és szemész; a budapesti egyetemen végezte az orvosi szakot 1874-80-ig; ekkor orvostudor és Schulek Vilmos egyetemi tanár segéde lett. Jelenleg Jassyban Romaniában tanár és gyakorló orvos.

Czikkei az Orvosi Hetilapnak Szemészet cz. mellékletében jelentek meg 1881 óta.

Munkája: A vakok statisztikája hazánkban. Bpest, 1885. (Különnyomat az Orv. Hetilapból.)

M. Könyvészet 1885.