Kezdőlap

Crispus István, máskép nagy-lucsei Fodor István,

szerémi püspök, előkelő magyar nemes családból származott és Orbán szerémi püspök rokona volt, kinek körében nevelkedett és tanult. 1489-ben boszniai pűspök volt; 1490. febr. 20. Mátyás király a szerémi püspökségbe helyezte át, mely hivatalát 1494. ápr. elején Budán történt haláláig viselte. Mátyás és II. Ulászló több követi kiküldetésnél vették őt igénybe, igy Mátyás 1484-ben Kazimir lengyel királyhoz és 1488-ban a milanoi herczeghez küldte, hogy a Corvin János és Blanka közötti házasságot egyengesse; Ulászló pedig 1490-ben Miksa császárhoz, hogy a koronához való igényeit czáfolja és békét eszközöljön.

Követi kiküldetéseiről naplót vezetett és leirta beszédeit is, melyeket a pápához és fejedelmekhez intézett; kéziratait Sambucus János sokáig őrízte s azok halála után kétségkivül az ő könyvtárával együtt kerültek a bécsi udvari könyvtárba.

Horányi, Nova Memoria I. 688.

Budai Ferencz, Magyarország Polgári Lexikona II. 21.

Gams, Series Episcoporum. Ratisbonae, 1873. 369. 379.