Kezdőlap

Cromer Péter,

kolozsvári polgár fia, tanított az ottani iskolában és később igazgató volt a tordai unitarius iskolánál.

Kéziratban maradt naplóját említi Thorwächter András lelkész a kolozsvári régi collegiumi rectorok krónikájában a Siebenb. Provinzial-Blätter II. kötet 244. és 245. lapjain és abból két helyet idéz 1600-ból.