Kezdőlap

Crusius Márton,

ág. ev. lelkész Kellemesen Sárosmegyében.

Munkája: Votis secundis... Johannis Weberi civis et pharmacopolae l. regiaeque civitatis Eperies laudatiss. sponsi nec non... Johannae Elisabethae Breithauptianae... sponsae... 1643 confirmatis. Non tam more quam amore accinebat. Leutschoviae.

Figyelő VI. 120.

Szabó K., Régi M. Könyvtár II. 173.