Kezdőlap

Crusius (Crenius) Tamás Tódor,

eperjesi tanár, szül. Brandenburgban, hol atyja superintendens volt; meglátogatta a vittenbergai, lipcsei s giesseni egyetemeket és különösen a theologiát és keleti nyelveket tanulta; miután Giessenben magisteri rangot nyert, 1669-ben az egyetemi hallgatóknak a bölcseletből előadásokat tartott. 1672-ben Celleben (Lüneburg) lett lelkész és Hildebrand Joákim superintendens lányát vette nőül; azonban ezzel rosszúl élt, és 1676-ban egy más nővel megszökött; e miatt javait lefoglalták és 1678-ban nejétől törvényesen elválasztották. Szégyenét elrejtendő, megváltoztatta nevét és Creniusnak, majd Sicurusnak nevezte magát. Ekkor jött Magyarországba s egy ideig az eperjesi collegiumban tanár volt Crenius névvel, 1680-ban Rigában kir. svéd udvari lelkész, 1682-ben pedig superintendens lett Curlandban; de már a következő évben visszavonult a magánéletbe Leidába, hol 1728. ápr. 29. meghalt 80. évében.

Munkái, melyeket saját neve, Dorotheus Sicurus és Crenius Tamás álnevek alatt adott ki, külföldön jelentek meg.

Küster, Collect. Opusc. Hist. Marchicam Illustr. VIII. 113.

Lilienthal, Biblisch exegetische Bibliothek II. r. II. fej. 1192. és köv. l., hol Crenius titkos történelme és viszontagságai röviden vannak Küster után előadv.

Jöcher, Allg. Gelehrten Lexicon I. 2189.