Kezdőlap

Csabai Imre,

ev. ref. gymnasiumi igazgató-tanár, okleveles mérnök, szül. 1824-ben Kun-Szent-Miklóson Pestmegyében; 1851 óta tanár és 1856 óta Kecskeméten tanítja a mathematikát, hol 1874-től fogva egyszersmind igazgató.

Értekezései: Az éjszaki fényről és Adatok lyceumunk történetéhez (Kecskeméti ref. gymn. Értesítőjében 1859. 1880).

Mint igazgató szerkeszti 1874 óta a gymnasium Értesítőjét.

Munkája: Népiskolai természettan. Kézikönyvűl a népiskolák IV. osztálya számára Krüger után. Kecskemét, 1858. (2. bőv. és jav. kiadás. U. ott, 1860.)

Kecskeméti ref. főgymn. Értesítője, 1856-90.

Szinnyei Könyvészete.

Wutz Névkönyve.