Kezdőlap

Csajági Béla,

izraelita árvaházi igazgató Budapesten.

Értekezése: A párisi zsidó kézmű egyesület (Egyenlőség 1889. 26. sz.)

Munkája: A pesti izr. hitközségi fiárvaház bizottságához tett jelentése a németországi árvaházakról. Bpest, 1885.

Szerkesztette a Magyar Népbarát cz. hetilapot 1880-81-ben Budapesten és ebbe három rajzot irt; az Izr. Tanügyi Értesítőt 1890. máj. 1-től szept. 1.-ig, mint az orsz. izr. tanítóegyesület alelnöke.

M. Könyvészet 1886.