Kezdőlap

Csajak János,

ág. ev. lelkész Szent-Ivánban Liptómegyében, szül. 1830. jan. 5. Nagy-Palugyán; meghalt 1867. febr. 4.

Munkája: Básne Janka čajaka Turócz-Szent-Márton, 1875. (Csajak János Költeményei. Humoros és szatirikus versek, melyeket a hatvanas években irt és a költő özvegye, Dobsinszky Pál társaságában kiadott.)

Vlcek, Dejiny Literatúry Slovenskej. 120. 193. 194. 226. 272.