Kezdőlap

Csajthay Ferencz,

a Budapesti Hirlap felelős szerkesztője, szül. 1862. márcz. 13. Zirczen Veszprémmegyében; gymnasiumi tanulmányait Veszprémben és Kecskeméten végezte, a jogot a budapesti egyetemen. A hirlapirói pályára 1881-ben lépett; munkatársa volt a Függetlenségnek és a Budapestnek. A Budapesti Hirlap szerkesztőségének 1887 óta tagja; 1889-ben ugyan e lap segédszerkesztője lett, 1891. máj. 30. óta pedig felelős szerkesztője.

Irt szinházi recensiókat, országgyűlési tudósításokat és politikai czikkeket.

Önéletrajzi adatok.