Kezdőlap

Csák Gellért,

praemontrei jászói kanonok, uraji gömörmegyei nemes származású; a bölcseletet a kassai jezsuitáknál hallgatta; a jogot az egri Foglár-féle collegiumban, a theologiát pedig, 1750. szept. 29. a praemontreiek közé lépvén, a conventben hallgatta; Debrődőn három évig volt lelkész. 1757. jan. 9. Jászón lett plébános és 1780. márcz. 8. jászói praelatus. Meghalt 1786. ápr. 3. 62 éves korában.

Munkája: Főtiszt. Sauberer András jubiláris papnak második uj miséje alkalmatosságával történt 1776. örvendetes jubileumos praedikátio. Kassa.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 235. (hibásan Csák Gergelynek irva.)

Rozsnyói Egyházi Töredékek VIII. 1839. 72. l.

Petrik Bibliogr.

Schematismus Can. Reg. Ord. Praemnstratensis de Castro Jászó. Cassoviae, 1891. 164.